Du er her. aabenraajagtforening.dk > Om os > Alkohol Politik

Bestyrelsen har udarbejdet en alkohol politik som er vedtaget på bestyrelsesmødet i juni 2018.

Fordi:

Så har vi som ansvarlig bestyrelse forholdt os til emnet og vores intention er at..

En alkoholpolitik skal medvirke til at:
· Synliggøre foreningens holdning til alkohol
· Skabe en attraktiv forening med et godt og udviklende miljø for det enkelte medlem, og dermed for hele foreningen.
· Skabe rammerne for at medlemmerne trives.
· Fastholde foreningens troværdighed og gode image, og sikre at den kan leve op til fremtidige medlemmers krav om udfoldelse af vores fælles interesse, foreningens miljø og sammenhold.
· Skabe debat og åbenhed om emnet, for at imødegå fordomme og tabuer.

Læs hele alkohol politikken herunder...