Du er her. aabenraajagtforening.dk > Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling 2020

 

Den ordinære Generalforsamlingen afholdes ifølge foreningens vedtægter.

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling offentliggøres i Bladet Jæger under foreningsmeddelelser samt her på websitet.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes  fredag d. 21. februar 2020 kl. 19 - 22 på adressen Gl. tinglevvej 25 c Ensted (Stubbæk) 6200 Aabenraa (Spejderhuset)

Dagsorden ifølge vedtægterne

Foreningen er vært ved en sandwich og en øl eller vand og kaffe

Vi registrerer ved indgang... Medlemsbevis skal forevises.

 Lodtrækning til bukkejagten foretages på generalforsamlingen

SENESTE TILMELDING TIL BUKKEJAGT 2020 ER FREDAG D. 14. FEBRUAR 2020

SOM NOGET NYT HAR BESTYRELSEN BESLUTTET AT UDLODDE EN BUKKEJAGTSPLADS PÅ FORENINGENS AREAL I BODUM. MAN BETALER KUN FOR EN EVT NEDLAGT BUK

 

Den ordinære generalforsamlings afholdelse, indkaldelse og Dagsorden jf. vedtægterne.

 

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der der ønskes optaget på dagsordenen skal være foreningen/formanden ihænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling iflg. Aabenraa Jagtforenings vedtægter.

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af formand og / eller kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af to revisorer og to revisor suppleanter.
  10. Eventuelt.