Du er her. aabenraajagtforening.dk > Aktiviteter & Tilmeldinger > Då- og Kronvildt jagt

 


Då- og Kronvildtjagt,

i daglig tale kaldet Hjortejagten

Aabenraa Jagtforening tilbyder medlemmer af foreningen mulighed for Då- og Kronvildtjagt på vores jagtrevir i Bodum.

Der udloddes 6 pladser som findes ved lodtrækning blandt de tilmeldte.

Seneste tilmelding til lodtrækningen er d. 5. juni.

Hver udtrukket jæger betaler et deltagergebyr på 700,00 kr. og derudover betales for nedlagt vildt jvnf prislisten.

Betaling for nedlagt vildt skal ske snarest efter vildtet er nedlagt og hjemtaget.

På dagene hvor der er fællesjagt er der ingen hjortejagt.

Perioden for hjortejagten er: fra 1. november til 31. januar


Aabenraa Jagtforenings jagttider for Då- og Kronvildt:

Då, spidshjort og dåkalv:            01.11-31.01

Dåhjort større end spidshjort: 01.12-31.12

------------------------------------------------------------

Kronhjort større end spidshjort: 1.12-31.12

Kronspidshjort: 01.11-31.01

Kronhind: 01.11-31.01

Kronkalv: 01.11-31.01


 Der må i alt på reviret i Bodum skydes:

 1 større hjort enten kronhjort eller dåhjort.

 3 stk då/kalv eller spidshjort under ørehøjde eller kronhind og kalv

 For at give adgang til at skyde en større hjort skal den enkelte jæger først skyde en hind/kalv eller en  spidshjort under ørehøjde ved dåvildt og hind eller kalv ved kronvildt.

Se venligst øvrige vilkår.


Pris-liste for skudt Då- og kronvildt:

Då kalv:                                         500,00 kr.

Då hind:                                      1000,00 kr.

Då spidshjort:                           1000,00 kr. 

Då hjort større end spids:    2500,00 kr.

 

Kron kalv:                                     500,00 kr.

Kron hind:                                  1000,00 kr.

Kronspidshjort:                        1000,00 kr.

Kronhjort større end spids: 2500,00 kr.

Vi anmoder om at nedlegt vildt betales j.v.n. prislisten, snarest efter vildtet er nedlagt og hjemtaget!


Betalingsmuligheder:

Mobilepay betalingsnummer: 30311

Bankoverførsel: 9797 0000052647 Broager Sparekasse


Vilkår Då- og Kronvildtjagt 2018

 Der vil blive udloddet 6 pladser som findes ved lodtrækning. Turnusplan udarbejdes.

 Ingen Då- og Kronvildtjagt på dagene med fællesjagter. Dagene udgår af turnusplanen.

 Der må i alt på reviret i Bodum skydes:

 1 større hjort enten kronhjort eller dåhjort.

 3 stk då/kalv eller spidshjort under ørehøjde eller kronhind og kalv

 For at skyde en større hjort skal man først skyde en hind/kalv eller en spidshjort under ørehøjde ved dåvildt og hind eller kalv ved kronvildt.

 Man udgår ikke af turnus eller jagten når man har skudt hind/kalv eller spidshjort men må efterfølgende kun skyde en større hjort end spidshjort. Ingen hind/kalv eller spidshjort når man først har skudt det.

 Skyder man hind/kalv eller spidshjort må man automatisk skyde en større hjort næste gang eller sæson man tilmelder sig hjortejagten uden at skyde hind/kalv eller spidshjort først.

 Alle udtrukne hjortejægere, samt medlemmer på venteliste,  skal på skydebanen den 5. august og godkendes af Morten Sparvath. Der skal skydes til hjorteskive. Der afgives 6 skud hvor de 5 skal sidde indenfor et nærmere udpeget træfområde.

 Denne dag er den eneste hvor man kan blive godkendt til hjortejagten. Kan man ikke den dag mister man pladsen ellers skal det aftales direkte med Morten at man kommer til den sidste skydning i september. Men man skal have en god og gyldig undskyldning for ikke at komme den 5. august.

 Alle skud samt tilkaldelse af schweisshund skal meldes til Morten Sparvath. Alt nedlagt vildt skal ligeledes meldes til Morten med vedhæftet billede og område det er skudt i.

Det meldes enten på sms 30422494 eller mail Sparvath13@outlook.dk

Evt. Spørgsmål rettes til Morten Sparvath