Du er her. aabenraajagtforening.dk > Aktiviteter & Tilmeldinger > Då- og Kronvildt jagt


Då- og Kronvildtjagt 

Aabenraa Jagtforening tilbyder medlemmer af foreningen mulighed for Då- og Kronvildtjagt på vores jagtrevir i Bodum.

Der udloddet 6 pladser som findes ved lodtrækning blandt de tilmeldte.

Hver udtrukket jæger betaler et deltagergebyr på 700,00 kr. og derudover betales for nedlagt vildt jvnf prislisten.

3 dage før hver fællesjagt er der ingen jagt på reviret. Dvs dagene udgår af turnuslisten.  

Seneste tilmelding er d. 5. juni  

Deltagergebyret til hjortejagten er  på 700,00 kr.

Betaling senest fredag d. 17. august.

Mobilepay betalingsnummer: 30311


Vilkår Då- og Kronvildtjagt 2018

 

Der vil blive udloddet 6 pladser som findes ved lodtrækning. Turnusplan udarbejdes.

 

Ingen jagt 3 dage før en fællesjagt. Dagene udgår af turnusplanen.

 

Der må i alt på reviret i Bodum skydes:

 

1 større hjort enten kronhjort eller dåhjort.

 

3 stk då/kalv eller spidshjort under ørehøjde eller kronhind og kalv

 

For at skyde en større hjort skal man først skyde en hind/kalv eller en spidshjort under ørehøjde ved dåvildt og hind eller kalv ved kronvildt.

 

Man udgår ikke af turnus eller jagten når man har skudt hind/kalv eller spidshjort men må efterfølgende kun skyde en større hjort end spidshjort. Ingen hind/kalv eller spidshjort når man først har skudt det.

 

Skyder man hind/kalv eller spidshjort må man automatisk skyde en større hjort næste gang eller sæson man tilmelder sig hjortejagten uden at skyde hind/kalv eller spidshjort først.

 

Alle udtrukne hjortejægere, samt medlemmer på venteliste,  skal på skydebanen den 5. august og godkendes af Morten Sparvath. Der skal skydes til hjorteskive. Der afgives 6 skud hvor de 5 skal sidde indenfor et nærmere udpeget træfområde.

 

Denne dag er den eneste hvor man kan blive godkendt til hjortejagten. Kan man ikke den dag mister man pladsen ellers skal det aftales direkte med Morten at man kommer til den sidste skydning i september. Men man skal have en god og gyldig undskyldning for ikke at komme den 5. august.

 

Alle skud samt tilkaldelse af schweisshund skal meldes til Morten Sparvath. Alt nedlagt vildt skal ligeledes meldes til Morten med vedhæftet billede og område det er skudt i.

Det meldes enten på sms 30422494 eller mail Sparvath13@outlook.dk

Evt. Spørgsmål rettes til Morten Sparvath

Der vil komme nye jagttider, formodentlig til april måned.

Disse vil blive annonceret her på siden.

Her er lidt forhåndoplysning fra Morten Sparvath:

Jagttid Kronvildt

Hjorte større end spidshjort 1/9-15/9 samt 16/10-31/12

Hind 1/10-31/1

Kalv 1-9/31/1

Spidshjort 1/9-31/1

Dåhjort NU

Då/kalv/spidshjort 1/11-31/12

Større hjort 1/12-31/12

 

Dåvildt NY SÆSON

Då/kalv/spidshjort 1/11-31/1

Større hjort 1/12-31/12

Det er jagttiderne på vores område i Bodum