Du er her. aabenraajagtforening.dk > Aktiviteter & Tilmeldinger > Regulering

 Reguleringsopgaver i Aabenraa Kommune.

Reguleringsformand Palle Johannsen Aabenraa Jagtforening, har lavet aftaler med Aabenraa Kummune og det kommunale fællesråd om at varetage reguleringsopgaverne i kommunen.

Palle modtager meddelelser/anmodninger om reguleringsopgaver og sender tilmeldte og godkendte reguleringjægere ud på de forskellige opgaver.

 Ring på Mobil 28 18 82 44