Du er her. aabenraajagtforening.dk > Aktiviteter & Tilmeldinger > Kursus Vildt-hygiejne og sygdomme

Der er mulighed for at arrangere et vildthygiejne kursus.

Da kurset er i den tunge ende, økonomisk, vil et arrangement kræve en bindende tilmelding og betaling af de der ønsker at deltage og vi skal op på 25 betalende deltagere for at kunne arrangere et kursus.

Bestyrelsen opfordrer til at der kommer tilkendegivelser om at der skal arrangeres et kursus.

 

Kursus Vildthygiejne og sygdomme.

Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder: Indhold:

• Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.

• Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.

• Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

• Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Målgruppe: Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.